Met mijn opgedane kwaliteiten en ervaring kan ik veel in de arbeidsmarkt betekenen. Welke kans wil ik nu aangrijpen? Of helaas ervaar ik onvoldoende inspiratie en motivatie uit mijn huidige werk?

Kompas geeft (vernieuwd) inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden, de huidige loopbaanpositie, de arbeidsmarkt en de scholingsmogelijkheden. Met dit verkregen inzicht kunnen we gericht verschillende carriëre wensen bekijken en de persoonlijke loopbaanplanning bepalen.

Waarom een loopbaanadvies?
Blijvend succesvol functioneren in de huidige arbeidsmarkt vraagt om een flexibele instelling. Om je eigen persoonlijke unieke kansen te (blijven) ontdekken en aan te grijpen is  het van belang om stil te staan bij je  individuele kwaliteiten, affiniteiten en mogelijkheden. Dit resulteert in een persoonlijke carriërewens en loopbaan planning.

Hoe gaat zo’n loopbaanadvies te werk?
Met behulp van gesprekken, psychologische tests en informatie over arbeidsmarkt, beroepen en opleidingen wordt inzicht en structuur in de persoonlijke loopbaanpositie verkregen waarmee ondersteuning gegeven wordt bij het formuleren van een persoonlijk actieplan.

Een loopbaanadvies bestaat uit:

  • intake/kennismakingsgesprek
  • loopbaanconsult: verdieping loopbaanvraag/ vraaganalyse
  • (optioneel) Schriftelijk onderzoek: psychologische tests en vragenlijsten
  • Huiswerkopdrachten: zelfanalyse, sterkte/zwakteanalyse, oriëntatie
  • Advies: Samenvatting van alle informatie en analyses (dit zijn een of meerdere consulten)
  • (optioneel) Rapportage: Schriftelijke rapportage (beperkt of uitgebreid)

Het loopbaanadvies is voor iedereen anders. Uitgangspunt is  altijd de persoonlijke situatie en omstandigheden. Met een passend pakket wordt de begeleiding ingezet. Soms is een uitgebreid consult voldoende om verder te komen, maar het kan ook zijn dat meerdere consulten nodig zijn om het gewenste antwoord te verkrijgen.

De bedrijfsfilosofie

Met passie voor het vak en jarenlange ervaring biedt Kompas u richting, inzicht en een passend advies.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op!

Werkzaam in:
Tiel, Tilburg, Utrecht
Nijmegen en Den Bosch

Geregistreerd adviesbureau:

Waar staat Register BKA voor?

• Registratie van gekwalificeerde beroepkeuze- en loopbaanprofessionals

• Bevordering van de kwaliteit en integriteit

• Communicatie met werkveld en gebruikersmarkt