Mediation?
In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling? Of bent u in een conflict terecht gekomen over de toekomst van uw familiebedrijf? Is uw medewerker al geruime tijd ziek en heeft u het vermoeden dat er sprake is van een sluimerend conflict?

Het motto van Kompas is ‘Hoe eerder een conflict uit de wereld is, hoe beter.’ Het lijkt vaak alsof er geen oplossing mogelijk is. En toch is er altijd een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Een te hoog opgelopen conflict vertroebelt vaak het zicht op een oplossing. Mediation helpt om weer te zien waar het werkelijk om gaat.

Waarom Mediation?
Door Mediation draagt u zelf bij aan het oplossen van het probleem. Door het conflict gezamenlijk aan te pakken komt er ruimte voor een bevredigende oplossing en blijkt het zelfs mogelijk om indien noodzakelijk weer constructief en met plezier met elkaar samen te werken. De onafhankelijke bemiddelaar Kompas helpt u om de communicatie weer op gang te brengen en weer inzicht te verkrijgen in de oorzaken en mogelijke oplossingen. Kompas begeleidt als objectief gesprekspartner de gesprekken en bewaakt het proces, zodat gezamenlijk de meest acceptabele oplossing wordt gevonden.

Welke stappen kent het mediationtraject?

  1. Voorbereidingsfase:kennismaking en werkafspraken maken
  2. Mediationovereenkomst
  3. Mediationbijeenkomsten
  4. Onderhandelingsfase
  5. Afronding: vaststellingsovereenkomst

De duur van een mediationtraject blijft afhankelijk van de aard van het conflict en de belanghebbende partijen. Kompas werkt gericht en snel maar kiest er voor om kwaliteit boven kwantiteit te stellen, een goede afwikkeling van het proces heeft ook op termijn een gunstig effect.
Mediation voorkomt ellenlange juridische procedures, de kosten zijn lager en ook de emotionele schade kan beperkt blijven.

De bedrijfsfilosofie

Met passie voor het vak en jarenlange ervaring biedt Kompas u richting, inzicht en een passend advies.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op!

Werkzaam in:
Tiel, Tilburg, Utrecht
Nijmegen en Den Bosch

Geregistreerd adviesbureau:

Waar staat Register BKA voor?

• Registratie van gekwalificeerde beroepkeuze- en loopbaanprofessionals

• Bevordering van de kwaliteit en integriteit

• Communicatie met werkveld en gebruikersmarkt